Sosyal Yapı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine  (ADNKS) göre yapılan nüfus sayımında Şırnak’ ın nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 537.762 kişidir. Bu nüfusun 194.461’i belde ve köylerde yaşarken 343.301 kişi ilçelerde yaşamaktadır. Şırnak merkez ilçenin nüfusu 64.185 kişi olup belde ve köylerle birlikte nüfusu 96.285 kişidir. İlin nüfus artış hızı binde 15,3 olup çok yüksek nüfus artış hızına sahip bulunmaktadır (TUİK, 2021).

İlin merkez ilçe dışında 6 ilçesi bulunmaktadır. Cizre ilçesi 151.699, Silopi 138.814, İdil 76.993, Uludere 45.515, Beytüşşebap 16.317 ve Güçlükonak 12.139 kişilik nüfus sayısına sahiptir.  İlin genelinde ortaca yaş 21,2 olup genç ve çalışma çağında olan nüfusun oranı oldukça yüksektir. Hane halkı büyüklüğü bakımında ortalama 5,7 kişi sayısı ile Türkiye’de en büyük hane halkı sayısına sahip olan il Şırnak’tır (TUİK, 2021).

Şırnak’ın 2019 yılı verilerine göre göç hızı binde eksi 8,2 olmuştur. Şırnak’ın 2016 yılı göç hızı ise binde eksi 26,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar ilde göç eden nüfus oranının yüksek seviyelere ulaştığını göstermektedir.

Şırnak’ta 15 yaş üstünde olup okuma-yazma bilmeyen kişi sayısı 25.736 kişi olup bunların 21.935 kadındır. Okuma-yazma bilip ilkokul diploması olmayan kişi sayısı 23.414 kişidir bunlarında da 17.206’sı kadındır. Okuma-yazman bilmeyen ve ilkokul mezunu olmayan kişilerin çoğunluğu kadın olup bu durumdan hareketle kız çocuklarının eğitim fırsatlarından yeterince yararlanamadığı görülmektedir. İlde ilkokul diplomasına sahip olan kişi sayısı 31.444, ilköğretim diplomasına sahip olan kişi sayısı 21.672, ortaokul diplomasına sahip olan kişi sayısı 112.974, lise diplomasına sahip olan kişi sayısı 74.598, yüksekokul veya fakülte diplomasına sahip olan kişi sayısı 37.319, yüksek lisans diplomasına sahip olan kişi sayısı 1.965 ve doktora diplomasına sahip olanların sayısı ise 218 kişidir.

Ülke düzeyinde uygulanan sağlık politikaları kapsamında Şırnak merkez ve diğer ilçelerinde devlet hastaneleri kurulmuştur. İl genelinde inşa edilen toplam 7 hastanede 631 yatak bulunmakta olup yüz bin kişi başına 120 hastane yatağı düşmektedir. Şırnak’ta her bin kişi için hizmet veren hekim sayısı ise 1 kişidir (TUİK, 2021).

Şırnak Yatırım Destek Ofisi

Vakıfkent Mah. Uludere Cad. No:16 ŞIRNAK

Bilgi Hattı

0(482) 216 24 68