Sanayi

Şırnak’ta sanayi işletmelerinin % 90’nından fazlası mikro ve küçük işletmelerden oluşmaktadır. Orta büyüklükteki işletmelerin sayısı  toplam içinde yaklaşık % 6 olup büyük iletmelerin sayısı ise % 2’den daha azdır.

Şırnak’taki sanayi işletmelerinin %23,8’i metalik olmayan mineral ürünler sektöründe, % 21,15’i gıda ürünleri sektöründe, % 13,46’sı diğer madencilik ve taş ocağı sektöründe faaliyet yürütmektedir.

NACE 2 Faaliyet  Sınıflandırmasına göre oluşturulan sektörel dağılıma göre  2019 yılında Şırnak’ta 2.981 işyeri bulunmakta olup bu işyerlerinde toplam 49.645 kişi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında istihdam edilmiştir. Faaliyet sınıflamasına göre en fazla işyerinin kayıtlı olduğu 25 faaliyet türünde işyeri ve çalışan sigortalı kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir (T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2021).

Şırnak’ta 2 adet organize sanayi bölgesi faaliyet göstermektedir. Organize sanayi bölgelerinin yüz ölçümleri, barındırdıkları sanayi parsel sayısı, bu parsellerin yatırımcıya tahsis durumu ve faaliyette olan parsel bilgileri aşağıdaki tabloda yazılmıştır.

 

Şırnak OSB

(Sicil No:67

Cizre OSB

(Sicil No:116)

OSB Alanı (ha)

76

82

Toplam Sanayi Parsel Sayısı

17

58

Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı

4

40

Tahsis Edilebilecek Boş Sanayi Parsel Sayısı

13

18

İnşaat Halindeki Firma Parsel Sayısı

3

14

Diğer Parseller

0

8

Üretimdeki Firma Parsel Sayısı

1

18

Kaynak: OSBÜK(2020, OSB Envanteri), OSB İl Müdürlükleri

 

Şırnak’ta 3 adet sanayi sitesi faaliyet göstermektedir. Bunlardan ikisi Cizre ilçesinde yer almaktadır. Sanayi sitelerinin barındırdığı işyeri sayısı ve bunların doluluk oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sanayi Sitesi Adı

İşyeri Sayısı

Dolu İşyeri Sayısı

Boş İşyeri Sayısı

Doluluk Oranı

Şırnak 73 SS

100

55

45

55

Cizre (I.Kısım) SS

100

52

48

52

Cizre (II.Kısım) SS

48

28

20

58

Toplam

248

135

113

55

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019, İl Sanayi Durum Raporları)

Şırnak Yatırım Destek Ofisi

Vakıfkent Mah. Uludere Cad. No:16 ŞIRNAK

Bilgi Hattı

0(482) 216 24 68